Eseménynaptár

«
2020 Szeptember
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Gépjárműadó


Gépjárműadó

Az adó alanya: a gépjármű forgalmi engedélyébe az év első napján bejegyzett tulajdonos illetve üzembentartó.
 
Befizetési határidők:
       tágyév március 15. és szeptember 15.
Gépjármű adó változások:
 Az adó alapja    
      2007. január 01. napjától a személyszállító gépjárművek és a motorkerékpárok esetén az adó alapja - a jelenlegi önsúly helyett - a gépjármű hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1.36-tal kell osztani, és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Megszűnik az adófizetési kötelezettség alóli mentesség a 250 cm3 –t el nem érő motorkerékpárok esetében, így a rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárok is adókötelessé válnak.
     Az adó mértéke        
      A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű
Érvényes: 2010. január 1-től
•    gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
•    gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
•    gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
•    gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
•    gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a tehergépjármű vonatkozásában az adó mértéke továbbra is minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380 Ft marad.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200.- Ft
Az autóbusz, a nyergesvontató és a lakópótkocsi esetén az változatlanul az önsúly, míg a tehergépjármű, utánfutó, pótkocsi, sátrasutánfutó, lakóautó  esetén az önsúly + raksúly 50 %-a adó alapja.   A változás eredményeként a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mai mentességi szabályozás átalakul. Az alanyi oldal tekintetében csak a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, mostoha-, örökbefogadó szülő tulajdonában lévő - azaz csak és kizárólag polgári jogi tulajdonos -, míg tárgyi vonatkozásban egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő és nem személytaxi besorolású személygépkocsi után jár a mentesség. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi is van, akkor ezek közül kizárólag a legkisebb teljesítményű után jár a mentesség. A módosulás eredményeként a - kiskorú szülőjének, nevelő-, mostoha-, örökbe fogadó szülőjének nem minősülő - közeli hozzátartozót, élettársat vagy eltartási szerződésen alapuló kötelezettet, mint a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító adóalanyt a jövőben mentesség már nem illeti meg.
Adókedvezményi rendszer
•        Tehergépjárművek esetében: 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár-, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 1 12 § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti ’5’, ’6’, ’7’ vagy ’8’ környezetvédelmi osztályjelzéssel (kóddal) ellátott.
•       Tehergépjárművek esetében: 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével amely után 50 %-os kedvezmény jár-, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább ’9”, ’10’, ’11’, ’12’ környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) van ellátva.

Mentes az adó alól:

a)19 a költségvetési szerv,
b)20 a egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c)21 az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
d)22 az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
e)23 a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f)24 a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
g)25 a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
h)–
i)26
j)27 az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
k)28 az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Neosoft